Cursussen

Academy Briefings

AcademyNL organiseert regelmatig zogenaamde ‘Academy Briefings’ waarin van belang geachte onderwerpen uitvoerig worden besproken en toegelicht. Zaken en achtergronden die voor een juiste beeldvorming op beleidsniveau van belang zijn, zullen hierbij de revue passeren. Na afloop is men in staat om hoofd- en bijzaken (zin en onzin) te onderscheiden om op basis daarvan de juiste vervolgstappen te maken en de benodigde kennis binnen de organisatie op een juiste wijze te organiseren.

 

Academy's

Nadere informatie, cursusdatums en inschrijfformulieren m.b.t. de diverse cursussen en bijeenkomsten zijn te vinden onder de activiteiten van de betreffende Academy: