Briefing: ‘Integraal Groene Stad’

Briefing/pilot

In een Academy briefing wordt in één dagdeel een zodanig begrip van de stof gegeven  dat de volgers ervan na afloop over een breed inzicht beschikken in het betreffende onderwerp. Voldoende om richting te geven aan de uitwerking ervan in concrete situaties en om het resultaat te kunnen beoordelen.
Voor de eerste briefing over “de Integraal Groene Stad” zijn de verschillende onderdelen allen meermalen beproefd in lezingen met discussie achteraf.
Het is de bedoeling dat de deelnemers bij dit eindresultaat hun vragen stellen en commentaar geven wat aan de verdere perfectionering van de briefing kan bijdragen.
Daarom wordt deze de eerste maal (met 100 euro korting) aangeboden voor 295 euro.

Werken aan een Integraal Groene Stad levert een aangenamere, gezondere en veiligere stad of dorp om in te wonen, te leven en te werken. Het is een activiteit waar ook de burgers aan kunnen bijdragen. Als ze weten waar het om gaat en op de juiste manier worden geïnformeerd en gemotiveerd zullen ze dat graag doen.

Het vraagt een andere manier van denken dan “dat hebben we altijd zo gedaan”. Bij een creatieve aanpak behoeft het zeker niet altijd duurder te zijn.

Het is een positief motiverende uitdaging.

Algemeen

 Doelgroepen:  Beleidsmedewerkers en beslisser bij gemeenten en provinciale overheden
 Voorkennis: Bekend met het beleid van de gemeente/provincie op het gebied van en bijbehorende procedures.

Programma

Programma-onderdelen:
 • Integraal groene stad & de openbare ruimte
  • Verharding en waterdoorlatendheid
  • Bergingskwaliteit van watergangen
  • Biodiversiteit
 • Integraal groene stad & verplaatsing & verkeer
  • Groen verkeersbeleid
  • Verplaatsingsgewoonten en vervoermiddelkeuze
 • Integraal groene stad & bouwen en wonen
  • Energiezuinig bouwen
  • Thermisch comfort en binnenklimaat
  • Verwarming en koeling
  • Aantrekkelijkheid, gezondheid en woonlasten
Inhoud: Integraal groene stad & de openbare ruimte
Wie vanuit een ‘integraal groene visie‘ omgaat met verharding gebruikt geen pesticiden voor het bestrijden van spontaan opkomend groen. Dergelijk groen kan een waardevolle indicatie zijn voor overbodige of onverstandig aangelegde verharding, die soms kan worden verwijderd.  Waterdoorlatende verharding verbetert het lokale microklimaat en vermindert de belasting op het poldersysteem en ongewenste overstorten.
Wie naast het waterdoorlatend maken van de verharding ook nog extra bergingskwaliteit van watergangen creëert door glooiende oevers maakt niet alleen het aanzien daarvan aantrekkelijker, groener en gevarieerder, maar draagt ook bij aan biodiversiteit en zelfs ‘kikkerconcerten in de stad’.

Integraal groene stad & verplaatsing en verkeer
Een groen verkeersbeleid faciliteert fietsen, wandelen en openbaar vervoer, zonder te vervallen in ‘autopesten’. De verplaatsingsgewoonten en vervoermiddelkeuze van de bevolking kunnen daardoor drastisch verschuiven.

Integraal groene stad & bouwen en wonen
Een consequent groene aanpak van de bouw leidt tot energiezuinige bouw, met een hoog thermisch comfort en een zeer goede kwaliteit van het binnenklimaat. Met gebouwen die in de winter bijna vanzelf warm blijven en in de zomer bijna vanzelf koel. De woonlasten van dergelijke woningen kunnen al vanaf het eerste begin lager zijn. De integrale groene stad is aantrekkelijker en gezonder om in te wonen, met soms financiële voordelen op de koop toe.

Datum & prijs

Cursusdatum: De eerste bijeenkomst voor deze Academy Briefing staat gepland op:
 • 11 april 2019
  Nieuwe datum volgt zsm
Locatie: F&B Training Center, Hilversum
Tijden: Aanvang: 14:00 uur
Vragen/discussie: 17:30 uur met aansluitend een eenvoudige maaltijd
Afronding: 18:30 uur
Voor degenen die langer willen napraten blijft de docent nog enige tijd beschikbaar.
Kosten deelname: € 395,- excl. btw. | € 295,- excl. btw.
Voor deze pilot wordt een korting gegeven van € 100,-

Hier zijn bij inbegrepen: 
 • Middag bijeenkomst
 • Syllabus (digitaal)
 • Consumpties
De inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden kunt u terugvinden op de aanmeldpagina.
Docent: Ir. Chris Zijdeveld
Uw docent is ir. Chris Zijdeveld die op dit onderdeel over brede kennis en ervaring beschikt. Hij was  de eerste Nederlandse wethouder Energiebesparing en verkreeg voor de Gemeente Schiedam de Nationale Energiebesparingstrofee.
Schiedamse wegen, straten en pleinen, kort daarna gevolgd door gemeentelijk groen, werden gifvrij onderhouden. Zijdeveld ontving ook de Groene Pluim van De Kleine Aarde.
Voor het verkeersbeleid met o.a. bevordering van fietsen, lopen en openbaar vervoer  kreeg Schiedam de Nederlandse Verkeersveiligheidsprijs. Energiezuinig bouwen met bevordering van de benutting van thermische zonne-energie leverde Zijdeveld de eerste Nederlandse Zonne-energieprijs op. Hij spreekt vanuit brede en  langdurige ervaring.
Examen: Geen; na het volgen van deze briefing ontvangt u op verzoek een bewijs van deelname.