Cursus Zeer Energiezuinig Bouwen

2 dagdelen bijeenkomst

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). BENG vloeit voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese richtlijn EPBD.
Nieuwbouw verandert met de introductie van de nieuwe bouwregelgeving ingrijpend. Deze verandering vraagt om een andere manier van bouwen en installeren met specifieke aandacht voor andere materialen en systemen. Tijd voor bedrijven om dit intern allemaal uit te pluizen is er in deze drukke tijden veelal niet. In deze cursus worden de relevante facetten behandeld om uw (omgevings)vergunningaanvragen in 2019 volgens de nieuwe norm op te stellen.

Met medewerking van FedEC

Algemeen

 Doelgroepen:

Bouwbedrijven, Projectontwikkelaars, Installatiebedrijven, Energieconsulenten en -adviseurs

(Deze cursus stond eerst voor 3 aparte doelgroepen ingepland; wegens te gespreide belangstelling, worden ze samengevoegd tot één cursus.)
Voorkennis: Er is geen specifieke voorkennis vereist. Wel is voorkennis van de huidige bouw- en regelgeving een pré.

Programma

Inhoud:

Wat deze verandering voor u inhoudt en wat er in de bouwpraktijk verandert komt in deze cursus uitvoerig aan de orde. Daarnaast zal, in het verlengde van duurzame aanpak en eisen in de nieuwbouw, in deze cursus ook de aanpak bij renovatie aan de orde komen.
In deze cursus (2 dagdelen) worden wet- en regelgeving,  bouwkundige en installatietechnsiche aspecten en renovatie uitvoerig behandeld ,afgewisseld met praktijkcases.  er is voldoende ruimte ingebouwd om vragen te stellen en eigen ervaringen te delen met anderen. Daarnaast biedt de cursus de nodige handvatten om het geleerde direct in de praktijk toe te passen.

OPBOUW CURSUS
1. Doel en noodzaak energiezuinig bouwen

 • Definities en begrippen
 • Overheid: doel en tussenstappen
 • Meten is weten: hoe en wanneer
 • Meer dan energie: aandacht voor comfort, kwaliteit en circulair bouwen

2. Praktijkcase 1: nieuwbouwwoning

 • Uitgangspunten 2-kapper anno 2017
 • Hoe aanpassen aan BENG (bouwkundig en installatie)
 • Hoe aanpassen aan NOM (bouwkundig, installatie, monitoring)
 • Wat betekent het voor de realisatie (details, leiddingverloop, opstelplaats etc.)

3. Gevolgen voor de praktijk

 • Bouwkundig: detaillering, materiaalkeuze
 • Luchtdicht bouwen: nut en noodzaak, praktische tips
 • Installatie: “van gas los”. Wat zijn de alternatieven?
 • Aantonen van kwaliteit, hoe doe je dat?

4. Praktijkcase 2: renovatie

 • Uitgangspunten: renovatie 60-jarige woning (particulier)
 • NOM of NOM-ready, wat is haalbaar?
 • Isolatie: binnen of buiten?
 • Installaties: praktische oplossingen zonder gas; effectief ventileren

Datum & prijs

Cursusdatum: 7 mei 2019 [BIJNA VOL]

De cursustijden zijn 13.30 - 21.00 uur
Locatie: F&B Trainingcenter te Hilversum
Kosten deelname: € 495,- excl. btw.

Hier zijn bij inbegrepen: 
 • 2 dagdelen cursus
 • Maaltijd
 • Syllabus (digitaal)
 • Consumpties
De inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden kunt u terugvinden op de aanmeldpagina.
Organisatie & docenten:

De cursus wordt door AcademyNL in samenwerking met Bouwforum/Nieman en F&B kennispartner in energie en milieu georganiseerd. De docenten zijn werkzaam bij Nieman Raadgevende Ingenieurs. Zij beschikken over de uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van bouwen en installeren en bijbehorende regelgeving.

Examen: Niet van toepassing. De deelnemers ontvangen na afloop indien gewenst een bewijs van deelname.
Incompany?

Desgewenst kan de cursus ook intern voor het bedrijf op locatie worden georganiseerd.
Neem hiervoor contact op via info@academynl.nl voor een passende offerte.