AcademyNL

Doelstelling

Doel van AcademyNL is het bevorderen van kennis en inzicht over:

  • technieken en werkwijzen, die het energiegebruik in gebouwen verminderen;
  • technieken die het mogelijk maken in de energievraag met zoveel mogelijk duurzame energie te voorzien;
  • technieken die het mogelijk maken energie op te slaan;

Daarnaast werkt AcademyNL aan het bevorderen van kennis en vaardigheden bij het toepassen van dergelijke technieken en het bouwen, installeren en onderhouden van de daarvoor benodigde componenten en installaties in nieuwbouw en renovatie. 

5 Academy’s

Om haar doelstellingen te bereiken heeft AcademyNL momenteel een vijftal werkgebieden onderscheiden met elk een eigen Academy omgeving om haar doelgroepen te bedienen te weten:

       

Elke Academy heeft haar eigen cursussen en overige kennisactiviteiten die bij voorkeur in samenwerking met kennisorganisaties en branches binnen het betreffende Academy domein worden georganiseerd. 

Integrale samenhang

Alle Academy activiteiten kenmerken zich door een praktische en vakgerichte benadering waarbij de integrale samenhang tussen de verschillende technieken en toepassingsgebieden steeds de rode draad is.