Samenwerking Woningborg en PassiefBouwen

25-03-2013

Woningborg en PassiefBouwen zullen vanaf 1 juli 2013 samenwerken op het gebied van bevordering van energiezuinig bouwen. Beide hadden al hun eigen keurmerk, Woningborg introduceerde in 2012 de module Energiezuinige Woning, PassiefBouwen voerde al in 2010 het keurmerk PassiefBouwen Keur. De kwaliteitskeurmerken bleken weinig van elkaar te verschillen, tijd om hun kennis en aanpak te delen.

Woningborg en PassiefBouwen
Woningborg is een verzekeringsbedrijf dat is gespecialiseerd in het waarborgen van woninggaranties. De 1.050 ingeschreven ondernemingen worden beoordeeld op basis van technische capaciteiten en kredietwaardigheid. Jaarlijks verstrekt Woninborg zo’n 10 à 15.000 certificaten aan kopers van nieuwbouwwoningen. De Stichting PassiefBouwen.nl is in het leven geroepen om de toepassing van PassiefBouwen in Nederland te stimuleren.

PassiefBouwen Keur
Op 1 juli 2013 zal de samenwerking op het gebied van energiezuinig bouwen van start gaan. Door de toenemende behoefte aan energiezuinige gebouwen met de trend richting nul energiegebruik, bracht Woningborg begin 2012 de aanvullende garantie module Energiezuinige Woning op de markt. Vanaf 1 juli a.s. wordt deze module dus ingeruild voor het certificaat PassiefBouwen Keur, dat Woningborg in aanvulling op het Woningborg certificaat zal verstrekken en waarborgen. Door de komende samenwerking kan PassiefBouwen dus hun Passief certificaat een gewaarborgde garantie meegeven. De twee punten waar Woningborg en PassiefBouwen in verschilden waren gemakkelijk te overbruggen. Binnen het kader van het verstrekken van een certificaat zullen er een gebruikshandleiding aanwezig zijn (eis van Woningborg) en infrarood foto’s worden gemaakt die aantonen dat de gebouwschil aan de isolerende eisen voldoet (eis van PassiefBouwen). Beide zien het belang in van een garantie op de energieprestatie.

Regiobijeenkomsten
Samenwerking was niet geheel onbekend. Deskundigen van beide organisaties hadden al eerder contact met betrekking tot de ‘PHPP rekenmethodiek’, deze methode geeft een goede voorspellende waarde van de energiehuishouding van een woning weer.
Al eerder heeft Woningborg in samenwerking met PassiefBouwen bijeenkomsten georganiseerd om genodigden te informeren. Ook dit voorjaar zullen er tijdens diverse regiobijeenkomsten in het land bouwers worden geïnformeerd over de Woningborg-garantie, in combinatie met het PassiefBouwen Keur.
<< terug