De Duurzame Energiesector steunt de hoofdlijnen van een Nationaal Energie Akkoord

12-07-2013

Met het Energie-akkoord op hoofdlijnen worden 15.000 nieuwe directe en indirecte banen geschapen, krijgt de economie een impuls van tientallen miljarden en gaat Nederland een bescheiden rol spelen bij het oplossen van het klimaatprobleem. Na bijna 7 maanden van onderhandelen is een akkoord op hoofdlijnen bereikt tussen de overheid, de milieubeweging, de vakbeweging, VNO-NCW, De Groene Zaak en de Duurzame Energie Koepel als vertegenwoordiger van de "Groene" werkgevers.

Het akkoord legt de basis voor een nieuwe fase voor groene groei en structurele overgang naar een duurzame energievoorziening. Het betekent een einde aan een periode waarin het Nederlandse energiebeleid weinig consistentie bood. Met de hoofdlijnen van dit akkoord is de duurzame energie sector tevreden. De komende weken moeten de details nog worden uitgewerkt. Als dat ook lukt dan zal het akkoord ruimte bieden voor forse groei van hernieuwbare energie in Nederland en legt het de basis voor veel nieuwe banen en export mogelijkheden.

Lees het hele persbericht:  2013-07 PERSBERICHT_ Duurzame Energiekoepel SER Akkoord 12072013.pdf
<< terug