NPR 7600 en NPR 7601 voor 'Koelinstallaties' gepubliceerd

12-09-2013

Onlangs zijn NPR 7600: Toepassing van koolwaterstoffen als koudemiddel in koelsystemen en warmtepompen en NPR 7601: Toepassing van koolstofdioxide als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen gepubliceerd.
NPR 7600 wordt voorgedragen als één van de bij ministeriële regeling gestelde eisen bij het in werking hebben van een koelsysteem met natuurlijke koudemiddelen volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer.

NPR 7600
NPR 7600 is gericht op de toepassing van koolwaterstoffen in stationaire koelsystemen en warmtepompen. De praktijkrichtlijn heeft betrekking op het primaire, koudemiddelhoudende, systeem en eventueel aanwezige secundaire systemen (gevuld met een circulerende koude- of warmtedrager), inclusief de bijbehorende opstellingsplaats. De praktijkrichtlijn is gericht op de veiligheid en heeft daardoor betrekking op ontwerp, installatie, oplevering, gebruik, onderhoud, inspectie, keuring en ontmanteling.

NPR 7601
NPR 7601 is gericht op de toepassing van kooldioxide als koudemiddel of verdampende koudedrager (in het vervolg koudemiddel genoemd) in stationaire koelsystemen en warmtepompen. Bij de toepassing van kooldioxide als koudedrager heeft deze praktijkrichtlijn alleen betrekking op de koudedragerkringloop. Bij toepassing van andere koudemiddelen (zoals bij cascadesystemen) gelden ook de normen en richtlijnen voor deze koudemiddelen.

Bron: Nen.nl
<< terug