Passief Huis-woningen

12-08-2015

Aan het Molenplein in Middelharnis staat een zestal huurwoningen die volgens het Passief Huis-principe zijn ontworpen en gebouwd.

Passief bouwen is een bouwconcept waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de energie van de zon. Er hoeft nauwelijks nog actief verwarmd te worden. Bij passiefhuizen komt het aan op een goed ontwerp en een zorgvuldige uitvoering.

Thermische installatie
In eerste instantie werd bij het ontwerp uitgegaan van een traditionele insteek. Opdrachtgever woningbouwvereniging Woongoed GO stuurde tijdens het traject echter aan op verdere verduurzaming, zodat de woningen beter zouden scoren dan wat de standaard EPC-norm voorschrijft. Die ambitie is vervolgens opgeschaald naar passief-bouwniveau. Bij passief bouwen staat een zeer goede thermische isolatie en kierdichting van het gebouw centraal. Daarmee moet het energiegebruik zo ver mogelijk worden ingedamd. De woningen in Middelharnis hebben een zeer hoogwaardige thermische en luchtdichte schil en er is vraaggestuurde ventilatie met warmteterugwinning gerealiseerd. Ook is vloerverarming en -koeling en een hybride luchtwarmtepomp toegepast.

Lees het heel artikel uit Installateurszaken
<< terug