Integrale aanpak voor warmtepomp is meest kansrijk

08-09-2015

De implementatie van warmtepompen in de bestaande bouw in Nederland kan een bijdrage leveren aan zowel de energiebesparings- en duurzame energiedoelstelling van het Energieakkoord. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht concluderen dat de implementatie pas echt effect heeft wanneer het integraal wordt aangepakt.

Dat warmtepompen niet alleen in nieuwbouw, maar ook in de bestaande bouw zijn toe te passen, was tien jaar geleden nog geen gemeengoed. Inmiddels is de warmtepomp één van de sleutel-technologieën voor nul-op-de-meter (dat wil zeggen, geen energielasten) renovatie. Ook in de traditionele renovatieketen, het toekennen van energielabels, is de warmtepomp goed in te passen.

Driehonderdduizend extra warmtepompen

Onderzoekers van het Copernicus Institute of Sustainable Development van de Universiteit Utrecht onderzochten welke maatregelen kunnen bijdragen aan het realiseren van driehonderdduizend extra warmtepompen in 2020. Ze deden dit in samenwerking met de Dutch Heat Pump Association en BDH, in het kader van het programma Samenwerken Topsector Energie en Maatschappij (TKI STEM).

Een dominante plaats

Het succes van de warmtepomp blijkt sterk afhankelijk van de gekozen renovatiemethode, stellen de onderzoekers. Dr. Robert Harmsen van het Copernicus Institute legt uit: “Omdat een warmtepomp het hoogste rendement oplevert bij vergaande isolatiemaatregelen in combinatie met lage temperatuurverwarming, neemt de technologie binnen nul-op-de-meter renovatie op dit moment al een dominante plaats in, in tegenstelling tot toepassing van warmtepompen in de traditionele renovatie.

Haalbaarheid in de knel

Maar zelfs bij een groot succes levert deze methode slechts 150 duizend extra warmtepompen op in 2020. Om de doelstelling van driehonderdduizend extra warmtepompen in 2020 te behalen, is daarom een substantiële bijdrage van de traditionele renovatieketen noodzakelijk. Gezien de hoge potentie van de warmtepomp in de traditionele renovatieketen lijkt dat goed haalbaar, maar door sterke concurrentie en weerstand van onder andere partijen die de HR-ketel blijven promoten, komt de haalbaarheid in de knel.

Systeemaanpak cruciaal

Het onderzoek laat zien dat een integrale aanpak noodzakelijk is om de doelstelling te behalen, waarbij een bijdrage van zowel nul-op-de-meter renovatie als renovatie met labelstappen noodzakelijk is. In het rapport suggereren de onderzoekers voor beide renovatieketens maatregelen om de renovatie van woningen en de toepassing van de warmtepomp daarin te versnellen. Deze maatregelen vormen bewust een integraal pakket. Voor het succes van de warmtepomp is een systeemaanpak cruciaal.

Bron: Utilities.nl
<< terug