Verscherpende eisen brengen warmtepomp dichterbij

06-11-2015

De EPC norm (Energie Prestatie Coëfficient, een cijfer dat het energieverbruik van een woning uitdrukt, nu gesteld voor nieuwbouw op 0,4) zal op termijn vervangen worden voor een nieuwe, strengere, BENG-norm. Die norm is feitelijk alleen te halen met warmtepompen, bleek op het op 5 november uitgezonden webinar ‘Warmtepompen, Een logische keuze voor energiezuinige woningen’.

Wat de BENG-norm strenger maakt dan de EPC-eis, is dat er op drie verschillende aspecten van de energiehuishouding van woningen gelet wordt, in plaats van dat er één cijfer gehaald moet worden, legt André Kruithof van Nieman Raadgevende ingenieurs in het webinar uit. Ten eerste moet de nieuwbouwwoning zo min mogelijk energie verbruiken, ten tweede moet de energie die verbruikt wordt zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Ten derde moet de gebruikte energie zo duurzaam mogelijk worden opgewekt. Kruithofs conclusie is dat dit, als de BENG-methodiek gaat gelden (gedacht wordt aan 2018, mogelijk later) niet anders zal kunnen dan met warmtepompen.

Labelverbetering

Warmtepompen worden ook in renovaties in toenemende mate ingezet. legt Kruithof uit. Het gaat dan vaak om hybride systemen, waarbij de warmtepomp voor de verwarming van de woning zorgt en de gasketel voor heet douche- en keukenwater. Indien goed geplaatst en ingeregeld kunnen deze hybride systemen veel energie besparen. De maatregel is populair als onderdeel van labelverbeteringen door corporaties, het verlaagt de EPC.

Berekeningen

Leo Janssen, werkzaam bij Vaillant, een grote Duitse fabrikant van warmtepompen, legt met behulp van een filmpje uit hoe een warmtepomp eigenlijk werkt. De techniek blijkt al minstens dertig jaar te bestaan. Janssen toont in het webinar vooral een aantal berekeningen hoe met de juiste combinatie van warmtepompen, al dan niet ‘hybride’ en al dan niet in combinatie met zonnepanelen, EPC-waarden te halen zijn die de nul tot op hondersten naderen.

Dimensioneringen

Patrik Jansen, tenslotte, van technische groothandel Rensa, vertelt vooral veel over dimensioneringen. Het is lang niet altijd verstandig om een te krachtige warmtepomp te nemen, ook niet als de warmtepomp verantwoordelijk is voor alle warmte, inclusief heet water in huis. Om kostenredenen, maar ook omdat een kleine pomp minder vaak aan- en afslaat, wat beter is voor het behoud. Wel is het verstandig, legt Jansen uit, om de dimensioneringen heel goed in de gate te houden: de warmteafgiftepunten moeten goed berekend worden en in de uitvoering moet de aannemer zich daar dan ook aan houden. Dat luistert veel nauwer dan bij gasgestookte installaties, waar meestal flink overcapaciteit wordt geïnstalleerd maar dus ook veel energieverspillender wordt verstookt.

Het webinar is op de website van Technisch Gebouwbeheer terug te kijken.
<< terug