Gasunie onderzoekt flexibiliteit hybride warmtepomp

05-10-2015

Huishoudens kunnen met een combinatie van een hr-ketel op aardgas en een elektrische warmtepomp helpen meer ruimte te bieden aan duurzaam opgewekte stroom op het elektriciteitsnet.

Aardgastransporteur Gasunie onderzoekt samen met de adviesbureaus Berenschot en DNV GL de flexibele inzet van warmtepompen en gasgestookte cv-ketels.

Gecombineerd kunnen deze systemen helpen de pieken en dalen in het aanbod van wind- en zonnestroom op te vangen. Daarmee zouden in de toekomst ook eindgebruikers geld en CO2 kunnen besparen.

Warmte uit aardgas en stroom
Een warmtepomp zet laagwaardige warmte uit de bodem of de lucht om in warmte voor ruimteverwarming. Omdat een warmtepomp bestaande warmte verplaatst in plaats van nieuwe warmte maakt, is dit een energiezuinige manier om kantoren en huizen te verwarmen.

Warmtepompen zijn echter minder goed in staat veel en heet tapwater te maken, of huizen ook op zeer koude winterdagen warm te houden. In die situaties springt in een hybride systeem een conventionele hr-ketel bij.

Flexibiliteit en duurzaamheid
Berenschot, DNV GL en Gasunie bestuderen of de schakeling van een hybride warmtepomp niet enkel op de warmtevraag maar via een smart grid ook op het aanbod aan (duurzame) stroom is te schakelen.

Als er windstroom in overvloed is, loont het eerder om ook bij een hoge warmtevraag te verwarmen met de warmtepomp. Als er juist extra kolencentrales aan moeten springen om de elektriciteit voor een groot aantal warmtepompen te leveren in een windstille nacht, is het wellicht duurzamer de cv-ketel in plaats van de warmtepomp te laten draaien.

Het onderzoek krijgt ondersteuning van de Topsector Energie, die zich richt op systeemintegratie in de energie-infrastructuur. Begin 2016 verwachten de onderzoekspartners de resultaten te presenteren.

Bron: Duurzaam Bedrijfsleven
<< terug