Hybride warmtepomp voorkomt overbelasting elektriciteitsnet

20-04-2016

Door slim gestuurde hybride warmtepompen is overbelasting in het elektriciteitsnet te vermijden. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot, DNV GL en BDH voor Gasunie en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Voor het onderzoek werden diverse simulaties en analyses uitgevoerd rond energiescenario’s, aanstuurstrategieën en woningconfiguraties. Ook een kleine warmtebuffer werd meegenomen. Als basis belasten hybride warmtepompen het elektriciteitsnet al veel minder dan een puur elektrische warmtepomp. Met slimme sturing bleek overbelasting in het elektriciteitsnet zelfs geheel te vermijden, zodat extra investeringen niet nodig zijn.

Gelijktijdige piekvraag

In vergelijking met gasgestookte ketels besparen warmtepompen kosten en energie en verminderen de uitstoot van CO2. De door gas ingevulde warmtevraag verschuift dus naar het gebruik van elektriciteit. Maar op de koudste winterdagen werkt dat minder goed en kan het gebruik van warmtepompen het elektriciteitsnet overbelasten, vanwege de gelijktijdige piekvraag die dan ontstaat. Dit is vooral een probleem in bestaande huizen en woonwijken.

Bijschakelen

De flexibele hybride warmtepomp lost dit probleem op. Op de meeste dagen draait een hybride warmtepomp op elektriciteit. Maar op de koudste dagen kan de gekoppelde gasketel bijschakelen en hiermee het elektriciteitsnet ontlasten wanneer nodig.

Hybride warmtepompen

In nieuwbouwwijken zijn volledig elektrische warmtepompen prima toe te passen, zo blijkt uit het rapport. Een gasnet kan dan achterwege blijven. In bestaande woningen is het vaak makkelijker en sneller om een hybride warmtepomp te installeren. De aanleg van vloerverwarming is dan bijvoorbeeld niet noodzakelijk. Dat maakt de installatie minder ingrijpend voor de bewoner en de totale investering blijft lager, omdat het gasnet als back-up fungeert.

Reductie CO2-uitstoot

In vergelijking met een gewone cv-ketel kan een hybride warmtepomp – net als een volledig elektrische warmtepomp – tot 100 procent reductie van CO2-uitstoot bereiken. Dit is het geval wanneer de gebruikte elektriciteit (goed voor 80 procent van de jaarlijkse warmtevraag) duurzaam wordt geproduceerd en het gebruikte gas (20 procent van de warmtevraag) uit biomassa-reststromen komt (groen gas).

Door de combinatie van groen en gemakkelijk toepasbaar helpt een hybride warmtepomp de energietransitie te versnellen.

Bron: Cobouw
<< terug