Meer kennis en kunde nodig voor succesvolle uitrol warmtepompen

29-11-2016

Om de uitrol van warmtepompen tot een succes te maken, is er meer kennis en kunde in de markt nodig. Dat meent althans een ruime meerderheid van de bezoekers van Vakbladwarmtepompen.nl die hebben gestemd in een poll over dit onderwerp. Slechts een kleine minderheid ziet andere factoren als belangrijkste potentiële spelbreker.

In totaal 85 procent van de deelnemers aan de poll schaart zich achter de stelling ‘Voor de succesvolle uitrol van warmtepompen is meer kennis en kunde nodig’. 37 procent van het totaal aantal stemmers meent dat veel problemen worden veroorzaakt door kennisgebrek onder installateurs. 48 procent is het daar in principe mee eens, maar nuanceert het door aan te geven dat te vaak alleen naar installateurs wordt gewezen, terwijl ‘ook andere ketenpartijen aan hun kennisniveau moeten werken’.

Overheidsbeleid, financiering en eindgebruikers

Onder de bezoekers die het niet met de stelling eens zijn – 14 procent van alle poll-deelnemers – stelt iets meer dan de helft dat er ‘genoeg kennis in de markt is’; anderen zaken, zoals overheidsbeleid en financiering, zouden een groter obstakel zijn voor een succesvolle uitrol van warmtepompen. De overige nee-stemmers – 6 procent van het totaal aantal deelnemers – meent dat het vooral schort aan de ‘opvoeding van eindgebruikers die niet goed weten hoe ze met een warmtepomp om moeten gaan’.

Bron: Vakblad Warmtepompen

Voor meer informatie over scholing op het gebied van Warmtepompen, kijk bij Cursussen.
<< terug