Klimaatconferenties hebben gevolg voor doorontwikkeling warmtepompen

12-12-2016

In november vond in Marokko een nieuwe Klimaatconferentie van de Verenigde Naties (COP22) plaats. Het was de eerste vergadering naar aanleiding van de overeenkomst van Parijs van december 2015, waarbij internationale afspraken werden gemaakt om tot een verdergaande CO2-reductie te komen. Het doel van de bijeenkomst in Marokko was om onderdelen van de Parijs-overeenkomst te specificeren.

Over het algemeen is in Marokko weinig vooruitgang geboekt. Met betrekking tot de uitvoering van praktische regelingen in het kader van ‘Parijs’ moet op de volgende twee COP’s worden gewacht, die in 2017 in Duitsland en in 2018 in Polen plaatsvinden. Wel werd tijdens de bijeenkomst benadrukt dat nieuwe internationale regelgeving ook gevolgen zal hebben voor de doorontwikkeling van warmtepompen.

‘Heroverweging van doorontwikkeling HVAC&R-apparatuur’

De aandacht voor warmtepomp- en andere HVA&R-technologie kwam daarbij met name van het International Institute for Refrigeration (IIR/IIF), dat met een stand zijn activiteiten (publicaties, conferenties, workshops, onderzoeksprojecten, etc.) onder de aandacht bracht. De ‘Kigali-overeenkomst’ – waarbij in oktober wereldwijde afspraken over het terugdringen van HFK-koudemiddelen zijn gemaakt – zal volgens het IIR/IIF leiden tot een radicale heroverweging van de manier waarop koel-, airconditioning- en warmtepompinstallaties worden doorontwikkeld.
Daarbij gaat het met name om het gebruik van koudemiddelen. Chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK’s) zullen in 2030 naar verwachting zijn verdwenen. Het gebruik van fluorkoolwaterstoffen (HFK’s) – die van oudsher de HCFK’s vervingen – moet aanzienlijk worden verminderd in de komende dertig jaar. De uitvoering van de Kigali-overeenkomst brengt daarbij nieuwe uitdagingen met zich mee als het gaat om het energiegebruik en de veiligheid van apparatuur.
Didier Coulomb, directeur-generaal van de IIR, hield een toespraak over dit onderwerp tijdens de conferentie. Zijn verklaring kan hier worden gelezen.

Bron: Vakblad Warmtepompen
<< terug