Waarom de BENG-eisen hoger zijn uitgevallen dan verwacht

20-12-2018

De bekendmaking van de nieuwe BENG-eisen heeft tot veel verontwaardiging geleid. Ogenschijnlijk lijken de nieuwe eisen vele malen soepeler dan de oorspronkelijke concept-eisen. In grote lijnen worden drie oorzaken aangehaald voor de aanpassing van de eisen:

  1. De herziene rekenmethode NTA8800: deze methode zorgt over het algemeen voor hogere uitkomsten en deze uitkomsten zijn niet met de oude methodiek (NEN 7120) te vergelijken.
  2. De aanpassing van de BENG-definities n.a.v. commentaar: de gestelde eisen zouden voor veel gebouwtypen te kostbaar zijn. Dit is ondervangen door een correctie toe te voegen voor gebouwen met een ongunstige verhouding tussen verliesoppervlak en het gebruiksoppervlak (Als/Ag). Bovendien is de invloed van ventilatiesystemen verplaatst van BENG-1 naar BENG-2. Gevolg is dat de opwarming en afkoeling daarvan mee moet worden genomen in de BENG-1 eis, wat een andere reden is waardoor deze eis hoger uitvalt.
  3. De kostenoptimalisatie: er is een ideale balans gezocht tussen de steeds stijgende bouwkosten en de strenger wordende eisen. Dit optimum blijkt anders te liggen dan aanvankelijk verwacht, waardoor de grenswaarden hoger uit zijn gevallen.

Dat de nieuwe BENG-eisen soepeler zijn geworden, is dus enigszins te kort door de bocht.

Lees het hele artikel op de website van BouwWereld»
<< terug