AcademyNL kiest voor duurzame samenwerking met TVVL

11-09-2019

TVVL is verheugd dat AcademyNL ervoor heeft gekozen om voor de uitvoering van haar opleidingen en secretariaat samen te werken met TVVL. Sinds de start van AcademyNL in 2011 zet de stichting zich in voor de ontwikkeling van een opleidingspakket om energiebesparing en beperking van CO?-uitstoot in de bouw en installatietechniek structureel te bevorderen. Tegelijkertijd wil de stichting de noodzaak van integraal denken en doen structureel aanpakken. Na een jarenlange samenwerking met voormalig F&B Kennispartner in Energie en Milieu heeft AcademyNL nu in TVVL een duurzame samenwerkingspartner gevonden.


AcademyNL heeft haar opleidingen opgedeeld in 5 vakgebieden, met ieder een eigen ‘academy’. Deze vakgebieden zijn de LTV Academy, de Passief Bouwen Academy, de Ventilatie Academy, de Warmtepomp Academy en de Zonne-Energie Academy. Naast opleidingen binnen de specifieke vakgebieden worden ook geïntegreerde opleidingen aangeboden, met aandacht voor de samenhang van de vakgebieden. Het bestuur van AcademyNL blijft zich richten op de kwaliteit en inhoud van de opleidingen. TVVL neemt de organisatie van de opleidingen en verdere secretariële ondersteuning namens AcademyNL voor haar rekening.

“De motivatie voor het oprichten van AcademyNL was de waarneming, dat veel praktische kennis op de gebieden duurzaamheid, energietransitie, klimaatbeleid en vergroening al beschikbaar is, maar in de praktijk te weinig werd benut. Met de groeiende aandacht voor de genoemde gebieden is de noodzaak om die kennis breed beschikbaar te maken alleen maar toegenomen. De bestuursleden van AcademyNL beschikken over een breed netwerk en hebben overzicht over en inzicht in de relevante kennisgebieden. De noodzakelijke praktisch kennis is er. Die kennis moet ‘alleen nog maar’ bij de verschillende doelgroepen, bij overheid en bij bedrijfsleven, worden gebracht. Het bestuur van AcademyNL ziet de samenwerking met TVVL als een grote kans op een sprong voorwaarts bij het verduurzamen en vergroenen van Nederland,” aldus Ir. Chris Zijdeveld, voorzitter AcademyNL.

John Lens, Directeur TVVL voegt hier aan toe: “De oplossing voor een specifieke transitievraag begint bij het samenbrengen van de juiste mensen met de juiste kennis. Daarvoor moet je verschillende disciplines bij elkaar brengen. AcademyNL is erg succesvol in het bevorderen van het vakmanschap in onze sector door het aanbod van scholing op het gebied van duurzame technieken. Ik zie het dan ook als een eer en een stap voorwaarts dat AcademyNL ervoor kiest om samen met TVVL verder te werken aan een omgeving waar professionals vakinhoudelijk een bijdrage aan onze sector kunnen leveren.”

* Op de foto de ondertekening van de overeenkomst door Jaap Dijkgraaf, voorzitter TVVL en ir. Chris Zijdeveld, voorzitter AcademyNL
<< terug